Vyhrajte skvelé ceny počas vianočnej súťaže so Spiš Marketom v celkovej hodnote viac ako 1500€!
Stačí ak v predajniach Spiš Market nakúpite nad 10€, vyplníte
súťažný leták a spolu s kópiou pokladničného bloku ho vhodíte do súťažnej urny na predajni
Spiš Market. Súťaž trvá od 26.11.-23.12.2018.

 

Čakajú na vás skvelé ceny:

1. „Mäso na celý rok zadarmo“ – nákupná poukážka v hodnote 600€

2. Nákupná poukážka na nákup drogérie a športových potrieb v predajni Schwabik, Sp. Nová Ves

3. Sada kuchynských nožov v hodnote 70€

+ 60 poukážok na nákup tovaru v predajniach Spiš Market v hodnote 10€

 

 

 

Podmienky

Štatút súťaže – Tento štatút súťaže je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá spotrebiteľskej súťaže: „Vianočná súťaž so Spiš Marketom“ konanej v dňoch 26.11.-23.12.2018

1. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľ súťaže, ďalej ako „usporiadateľ“, je Spiš Market spol. s r.o. so sídlom: Šafárikovo nám. 1, Spišská Nová Ves, 052 05. Usporiadateľ dáva do platnosti tieto pravidlá súťaž, ďalej len ako „pravidlá“.

2. Cieľ súťaže

Cieľom tejto súťaže je podpora predaja mäsových výrobkov spoločnosti Spiš Market spol. s r.o.. Súťaž sa uskutoční len v sieti maloobchodných predajní Spiš Market spol. s r. o.. Zapojiť sa do súťaže môže každá fyzická osoba nad 18 rokov s trvalým bydliskom na území Slovenskej republiky.

3. Termín trvania súťaže a jej propagácia

Súťaž bude prebiehať v termíne od 26.11.2018 do 23.12.2018. Losovanie výhercov sa uskutoční 3.1.2019 u usporiadateľa súťaže na Šafárikovom nám. 1 v Spišskej Novej Vsi, kde výhercom sa stane náhodne vybraný účastník na základe losovania.

Propagácia súťaže bude prebiehať na všetkých predajniach prostredníctvom oznamovacích plagátov, na webovej stránke usporiadateľa www.spismarket.sk a na Facebookovom profile spoločnosti s názvom Spiš Market, spol. s r.o.

4. Pravidlá súťaže

Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba s trvalým bydliskom na území Slovenskej republiky nad 18 rokov, ktorá uskutočnila nákup mäsa alebo mäsových výrobkov v predajni Spiš Market spol. s r.o. nad hodnotu 10€. Pri zaplatení zákazník dostane od obsluhy formulár na vyplnenie, ku ktorému pripne kópiu pokladničného bloku pre overenie nákupu. Formulár spolu s pokladničným blokom následne vhodí do špeciálne označenej škatule, ktorá sa bude nachádzať v každej predajni. Formulár je potrebné vyplniť celý a s pravdivými údajmi. Ani jeden z účastníkov súťaže nie je limitovaný počtom nákupov. Zo súťaže budú vylúčený zamestnanci spoločnosti Spiš Market.

Súťaž bude rozdelená do dvoch základných častí. Prvá časť zahŕňa losovanie výhercov z každej predajne zvlášť, kde výhrou bude 60 kusov poukážok na nákup mäsa a mäsových výrobkov v predajni Spiš Market v hodnote 10€.

V druhej časti sa všetky formuláre účastníkov súťaže spoja do jedného koša a z tohto sa budú losovať 3 hlavné ceny.

3 hlavné ceny:

1. „Mäso na celý rok zadarmo“ – nákupná poukážka v predaniach Spiš Market v celkovej hodnote 600€.

2.Nákup drogérie a športových potrieb v predajni Schwabik, Spišská Nová Ves

3.elektrický gril v hodnote 70€

5. Výherca a odovzdanie výhry

Výhercom sa stane účastník súťaže, ktorý bol vylosovaný dňa 3.1.2019 a ktorý splnil všetky pravidlá súťaže. Výsledky súťaže sú konečné a nie je možnosť odvolania. Výherca, ktorý si neprevezme výhru v stanovenom čase nemá nárok na náhradnú výhru. Ak sa nepodarí s výhercom skontaktovať, ak sa výhry vzdá alebo nejako inak odoprie súhlas s odovzdaním ceny, výhru získava vylosovaný náhradník. V prípade, ak sa aj náhradníkovi nepodarí odovzdať výhru, cena prepadáva v prospech usporiadateľa.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zamietnuť odovzdať výhru výhercovi v prípade, ak:

  • výherný formulár je nesprávne vyplnený
  • výherca sa nepreukáže dokladom totožnosti pri odovzdávaní cien
  • vyplnený formulár je bez pokladničného bloku
  • sa nepodarí skontaktovať s výhercom do 14 dní

6. Súhlas s poskytovaním osobných údajov

Zaregistrovaním sa do súťaže účastník súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení zákonov so spracovaním osobných údajov. Poskytnuté údaje slúžia výlučne na zbieranie, spracovanie, uchovávanie a následné používanie na marketingové účely usporiadateľa počas trvania súťaže, ako aj po jej ukončení na nevyhnutný čas. V prípade, ak účastník po skončení súťaže nebude súhlasiť s využívaním jeho osobných údajov na marketingové účely, môže písomne alebo elektronicky kontaktovať usporiadateľa na e-maily marketing@spismarket.sk.

Pri zaregistrovaní sa do súťaže súťažným formulárom, účastník prejavuje súhlas s pravidlami súťaže.

7. Záverečné ustanovenia

Výhry sú konečné a nie je možné ich vymáhať. Účastníci nemôžu požadovať iné ceny ako ustanoví usporiadateľ. Výhru nie je možné zameniť ani za jej peňažnú hodnotu. Usporiadateľ nie je zodpovedný za akékoľvek riziká a záväzky týkajúce sa výhry a jej užívaním. Usporiadateľ má právo meniť alebo nejako inak doplniť podmienky súťaže.

22.11.2018 v Spišskej Novej Vsi

Spiš Market spol. s r.o.